R & D

RESEARCH AND DEVELOPMENT

Research and development form a large part of Hardford's operations. Our modern laboratory is located directly adjacent to the production department, which shortens the step between development and manufacturing. In this way, we can quickly and efficiently translate ideas and wishes into finished products.

In each production, we give you a unique solution adapted to your ideas, regardless of whether your vision is about a completely new product or to improve an existing one.

Our product developers can help you all the way through the entire production - from developing recipes from scratch to performing the required studies and taking care of registrations and all forms of documentation.

 
 

QUALITY AND ENVIRONMENT

På Hardford är arbetet med kvalitets- och miljöfrågor integrerat i alla delar av verksamheten – från val av leverantörer via produktutveckling och tillverkning, fram till att den färdiga produkten står på butikshyllan.

Vi följer strikt alla miljö- och kosmetikalagar, och självklart är våra produkter fria från otillåtna ingredienser. Genom interna och externa revisioner säkerställs kontinuerligt att vår verksamhet uppfyller alla krav, samtidigt som det ger oss möjlighet att ständigt förbättra oss såväl miljömässigt som kvalitetsmässigt.