R & D

FORSKNING OCH UTVECKLING

Forskning och utveckling utgör en stor del av Hardfords verksamhet. Vårt moderna laboratorium ligger i direkt anslutning till produktionsavdelningen vilket förkortar steget mellan utveckling och tillverkning. På så sätt kan vi snabbt och effektivt omsätta idéer och önskemål till färdiga produkter.

I varje produktion ger vi dig en unik lösning anpassad efter dina idéer, oavsett om din vision handlar om en helt ny produkt eller att förbättra en befintlig.

Våra produktutvecklare kan hjälpa dig hela vägen genom hela produktionen – från att utveckla recept från grunden till att utföra de studier som krävs och ta hand om registreringar och all form av dokumentation.

 
 

KVALITÉ OCH MILJÖ

På Hardford är arbetet med kvalitets- och miljöfrågor integrerat i alla delar av verksamheten – från val av leverantörer via produktutveckling och tillverkning, fram till att den färdiga produkten står på butikshyllan.

Vi följer strikt alla miljö- och kosmetikalagar, och självklart är våra produkter fria från otillåtna ingredienser. Genom interna och externa revisioner säkerställs kontinuerligt att vår verksamhet uppfyller alla krav, samtidigt som det ger oss möjlighet att ständigt förbättra oss såväl miljömässigt som kvalitetsmässigt.