Certifieringar

Våra certifieringar

ISO 22716:2007 - Kosmetisk GMP och grunden för vår verksamhet. Rättslig skyldighet gentemot konsumenter och myndigheter.

ISO 9001 - Engagemanget för kontinuerlig kvalitetsförbättring (företag, processer, personal, produkter, kunder)

ISO 14001 - Engagemanget för ständig miljöförbättring (företag, processer, personal, produkter, kunder). Fjärrvärme i alla processer, 100% förnybar energi och ett slutet dräneringssystem.

ISO 45001 - Engagemanget för kontinuerlig arbetsmiljöförbättring och en säkrare arbetsplats för alla medarbetare

ECOCERT & COSMOS - Hardford tillverkar produkter som är certifierade enligt COSMOS, där produktcertifieringen genomförs av ECOCERT Greenlife.

FAIRTRADE - Ett arrangemang utformat för att hjälpa producenter i utvecklingsländer att uppnå bättre handelsvillkor.

Kvalitet

Hardford AB är certifierat mot ISO 9001:2015 och följer ISO 22716:2007 – GMP för kosmetikprodukter. Certifieringen bidrar till att ständigt förbättra oss själva och våra produkter och att bibehålla en hög produktsäkerhet. Att behålla fokus är lika viktigt internt som externt, både när vi arbetar med de små detaljerna som med helheten. Kvalitet är resultatet av en optimering av varje steg i produktrealiseringsprocessen: pålitliga recept, de bästa råvarorna, råvarukontroll, förpackningsutveckling, inspektioner, finjustering samt en kontinuerlig utvärdering av varje produktionssteg. Varje liten aspekt är viktig för kvaliteten på de produkter som hamnar hos konsumenten.

Genom att fokusera på detaljer kan vi tillverka samma produkt tusentals gånger – alltid med samma utseende, konsistens och doft.

E-märkning

Hardford AB är certifierat enligt de krav som anges i EG-direktiv 76/11/EEG när det gäller volym och vikt. Certifieringen innebär att vi uppfyller de krav som ställs för att utföra e-märkning av färdigförpackade varor.

Miljö

Hardford AB är certifierat mot ISO 14001:2015. Certifieringen är en viktig framgångsfaktor i vårt miljöarbete och bidrar till att vi systematiskt arbetar med våra väsentligaste miljöaspekter:
•     Förbrukning av energi för produktion och uppvärmning
•     Val av ingredienser
•     Användningen av våra produkter

Arbetsmiljö

Hardford AB är sedan 2021 certifierade enligt ISO 45001:2018. Vi ser certifieringen som en viktig framgångsfaktor där vi vill förbättra vårt sociala ansvarstagande mot personal, leverantörer och andra samarbetspartner.

Vi arbetar kontinuerligt med att minimera och bygga bort de risker som finns i verksamheten då det för oss är viktigt att våra medarbetare har en trygg och säker arbetsplats. 

Vårt mål är att ha en hög frisknärvaro och att eventuell sjukfrånvaro inte är förenad till några arbetsrelaterade incidenter.

 
ImageImageImageImageImageImage
ImageImageImageImageImage