Vårt miljöarbete är resultatorienterat

Hardford arbetar operativt utifrån en konkret handlingsplan för förbättringar inom miljöområdet. Här finns tydliga och avläsbara mål för att bland annat byta ut befintliga råvaror mot råvaror med mindre miljöpåverkan, minska energiförbrukningen och att öka mängden återvinningsbart avfall.

Hardford AB arbetar aktivt med att fasa ut parfymallergener och vissa konserveringsmedel i produkter riktade till barn. Arbetet ingår i projektet ”Giftfri vardag” som leds av Kemikalieinspektionen.

Produktutveckling

Våra produktutvecklare har lång erfarenhet av att ta fram produkter med så liten miljöpåverkan som möjligt. Är du intresserad av att ta fram en miljömärkt produkt? Vi har kunskapen att ta fram produkter som uppfyller de kriterier som gäller för miljömärkningarna Svanen och Bra miljöval. Även vid utveckling av produkter som inte är miljömärkta utvärderas de ingående råvarornas miljöpåverkande egenskaper.

Vi stödjer produktionen av hållbar palmolja

Hardford AB tycker det är viktigt med hållbarhetsfrågor. Vårt företag stödjer hållbar produktion av palmolja genom Greenpalm och är även en del av det svenska initiativet för ökad användning hållbar palmolja.
För varje ton av palmolja och palmkärnolja som vi använder i vår produktion av egna och andras varumärken har vi betalat en frivillig premie till producenter av palmolja som arbetar enligt RSPO:s strikta riktlinjer för socialt och miljömässigt ansvarstagande.
Våra kunder och konsumenter tar därför ett extra miljömässigt och socialt ansvar genom att köpa våra produkter eller producera hos oss.