Manufacturing

Production

Our modern production facility is equipped to handle most types of products and production techniques.

The mixing equipment can handle both large and small volumes and our filling equipment can handle most types of packaging.

Our production takes place according to the Lean Production philosophy - this means that we eliminate all factors that do not create value for the end customer.

Simply put, it is about "more value for less work". We see each product as unique and strive for each production to be as efficient as possible without compromising on quality.

 
 

LOGISTICS AND STOCK

Genom Hardford Logistik tillhandahåller vi lagring, orderhantering och distribution av varumärken, samt genom tredjepartssamarbeten mot många av våra kunder.

Detta hanterar vi idag i ett toppmodernt systemstyrt affärssystem där både produktion, lager och distribution är integrerat i ett och samma system.

På Hardford sätter vi stort värde på säkra och pålitliga transporter för våra kunder. Därför har vi kvalitetssäkrat vår distribution genom av avtal med några av Europas största transportörer.