Produktion

I vår moderna produktionsanläggning i Linköping finns den kapacitet och erfarenhet som krävs för att ta fram högklassiga, innovativa produkter – alltid med genomgående hög kvalitet längs hela produktionskedjan.

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling utgör en stor del av Hardfords verksamhet. Vårt moderna laboratorium ligger i direkt anslutning till produktionsavdelningen vilket förkortar steget mellan utveckling och tillverkning. På så sätt kan vi snabbt och effektivt omsätta idéer och önskemål till färdiga produkter.

I varje produktion ger vi dig en unik lösning anpassad efter dina idéer, oavsett om din vision handlar om en helt ny produkt eller att förbättra en befintlig. Våra produktutvecklare kan hjälpa dig hela vägen genom hela produktionen – från att utveckla recept från grunden till att utföra de studier som krävs och ta hand om registreringar och all form av dokumentation.

Image
Image

Kvalité och miljö

På Hardford är arbetet med kvalitets- och miljöfrågor integrerat i alla delar av verksamheten – från val av leverantörer via produktutveckling och tillverkning, fram till att den färdiga produkten står på butikshyllan. Vi följer strikt alla miljö- och kosmetikalagar, och självklart är våra produkter fria från otillåtna ingredienser. Genom interna och externa revisioner säkerställs kontinuerligt att vår verksamhet uppfyller alla krav, samtidigt som det ger oss möjlighet att ständigt förbättra oss såväl miljömässigt som kvalitetsmässigt.

Tillverkning

Vår moderna produktionsanläggning är utrustad för att hantera de flesta typer av produkter och produktionstekniker. Blandningsutrustningen klarar av såväl stora som små volymer och vår fyllningsutrustning kan hantera de flesta förpackningstyperna.

Vår produktion sker enligt Lean Production-filosofin – det betyder att vi eliminerar alla faktorer som inte skapar värde för slutkunden. Enkelt uttryckt handlar det om "mer värde för mindre arbete". Vi ser varje produkt som unik och strävar efter att varje produktion ska bli så effektiv som möjligt utan att tumma på kvalitén.

Image
Image

Lagerchef

Genom Hardford Logistik tillhandahåller vi lagring, orderhantering och distribution av Hardfords varumärken, samt genom tredjepartssamarbeten mot många av våra kunder. Detta hanterar vi idag i ett toppmodernt systemstyrt affärssystem där både produktion, lager och distribution är integrerat i ett och samma system.

På Hardford sätter vi stort värde på säkra och pålitliga transporter för våra kunder. Därför har vi kvalitetssäkrat vår distribution genom av avtal med några av Europas största transportörer.